نام و نام خانوادگی :مجتبی بینا

 

سمت : مدیر امور اداری و کارگزینی

 

مدرک تحصیلی : فوق دیپلم کامپیوتر

 

 

 

سوابق اجرایی: رییس امور اداری و کارگزینی سازمان   پارکها

 

عضو کمیته طرح طبقه بندی مشاغل استان

عضو کار گروه امور اداری نظام پیشنهادات

رییس اداره کارگزینی

 رییس امور اداری

 

 

 

 

حسین سام

 

سمت : ذیحساب و رییس امور مالی

 

مدرک تحصیلی :  لیسانس مدیریت

 

 

 

سابقه کاری:  از سال 1378 رییس امور مالی در شهرداری

 

سابقه کاری:مدیر اداره حراست ماهان

                 معاون شهرداری ماهان

                 دبیر کمیسیون 77و100 ماهان

                 مدیر حراست اداره نوسازی و درآمد

                 مدیره اداره درآمدهای عمومی شهرداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فاطمه دیندار

 

سمت : رییس دایره حقوقی

 

مدرک تحصیلی : لیسانس  فقه و حقوق

 

سن :  30

 

سابقه کاری:   از سال 1384 رییس دایره حقوقی

 

 

 

مرتضی امیرشکاری

 

سمت : رییس بودجه

 

مدرک تحصیلی : لیسانس ریاضی

 

سن :33

 

  • سابقه کاری: مسئول محاسبه عوارض نوسازی 82-81
  • کارشناس واحد طرح وبرنامه  83-82
  • مسئول اداره برنامه بودجه حوزه معاونت برنامه ریزی اقتصادی 86-83
  • مدیر بودجه حوزه معاونت اداری مالی 89-86
  • عضو کمیته نظام پیشنهادات
  • عضو کارگروه برنامه وراهبری کرمان 1400 وهمکاری با مشاور طرح کرمان 1400
  • عضو کارگروه تدوین برنامه پنج ساله عمرانی شهرداری وهمکاری با مشاور

 

 

 

 

زهرا شعاعی

 

سمت : مسئول اداره تعاون و رفاه

 

مدرک تحصیلی :