موافقت شورا با تمدید مهلت پرداخت عوارض خودرو و نوسازی تا پایان اردیبهشت‌ماه 99

 

معاون مالی و اقتصادی شهردار کرمان از موافقت شورای اسلامی شهر کرمان با تمدید مهلت پرداخت عوارض خودرو و نوسازی تا پایان اردیبهشت‌ماه 99 خبر داد.

 رضا دادگرپور با اشاره به شیوع ویروس کرونا و ضرورت جلوگیری از ازدحام شهروندان در مناطق و واحدهای شهرداری کرمان در شرایط کنونی گفت: در جلسۀ فوق‌العادۀ امروز شورای اسلامی شهر کرمان، با پیشنهاد شهرداری کرمان مبنی بر تمدید مهلت پرداخت عوارض خودرو و عوارض نوسازی، تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 99، موافقت شد.

وی افزود: براساس مصوبۀ اعضای محترم شورای اسلامی کرمان، مالکان ساختمان‌ها و خودروها، اگر برای پرداخت عوارض نوسازی و عوارض خودرو، به‌جای اواخر سال‌جاری، تا پایان اردیبهشت‌ماه 99 مراجعه کنند، مشمول جریمه نخواهند شد.