بازگشایی پاکت‌های فراخوان پروژه هوشمند سازی، تجهیز و بهره برداری از پارک حاشیه ای معابر کرمان

 

 

 

جلسه بازگشایی پاکات فراخوان پروژه هوشمند سازی، تجهیز و بهره برداری از پارک حاشیه ای معابر کلانشهر کرمان  برگزار شد.

 به نقل از روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری شهرداری و و مشارکت‌های مردمی شهرداری کرمان، پنجم مرداد ماه با حضور سرپرست معاونت مالی و اقتصادی، مدیر امور مالی شهرداری، مدیر عامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل، مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری کرمان، نماینده اداره حراست و کارشناسان مربوط شهرداری برگزار شد و اسناد ارایه شده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت .