معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار:

تداوم ارائه خدمات شهری در گرو پرداخت به موقع عوارض شهری 

روند پرداخت عوارض شهروندان خوب است ولی مطلوب نیست

 

 

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار کرمان، ضمن تشکر از همراهی و همدلی شهروندان با شهرداری، از آنها خوست همکاری بیشتری در پرداخت به موقع عوارض شهرداری داشته باشند.

رضا دادگر گفت: شهرداری به عنوان نهاد محلی و مدنی، متولی اصلی اداره امور خدماتی، عمرانی و نوسازی شهری است که با توجه به عدم وابستگی شهرداری ها به دولت و بودجه عمومی (به موجب بند ب تبصره 52 قانون بودجه سال 1362) حسب تجویز قانون می تواند درآمدهایی را کسب و در امور شهری هزینه کند.

وی با اشاره به اینکه کلیه‌ی سازمان ها و ارگان ها از جمله شرکت های آب، برق و گاز به واسطه خدماتی که به شهروندان ارائه می کنند، هزینه‌ای را دریافت می‌کنند، اضافه کرد: شهرداری نیز در حیطه وظایف خود و در چارچوب قانون موظف به ارائه خدماتی به شهروندان است اما تفاوتی که در اینجا وجود دارد این است که شهرداری به لحاظ ساختار سازمانی که دارد مستقیما با شهروندان ارتباط دارد .

دادگر با اشاره به اینکه خواسته های مردم هر روز از شهرداری ها بیشتر می شود ، تصریح کرد: اجابت کردن خواسته های مردم و برآورده کردن نیازهای آنها که به واسطه قانون، جزو امور محوله به شهرداریهاست، نیازمند منابع و پشتوانه های قوی مالی است و شهرداری برای پوشش دادن این هزینه ها راهی به جز اخذ عوارض و یا به عبارتی اخذ هزینه های شهروندی ندارد.

وی ادامه داد: در واقع شهرداری برای اینکه بتواند محیط شهری را به محیط و بستری مناسب برای زندگی، کسب و کار و ... تبدیل کند، نیاز به اخذ عوارض از شهروندان دارد تا وظایف خود را به خوبی انجام دهد و رضایت شهروندان را حاصل کند.

دادگر با تاکید بر اینکه پرداخت عوارض مساوی با پرداخت حق شارژ زندگی در شهر است، اضافه کرد: عوارض نقش بسیار مهمی در تامین منابع مالی شهرداریها دارد زیرا شهرداریها سهمی از اعتبارات دولتی ندارند و برای پوشش دادن هزینه های مختلف ناگزیر هستند از ردیف های درآمدی که قانون برایشان تعیین کرده است، استفاده کنند.

وی ضمن تشکر و همراهی شهروندان با شهرداری، افزود: خوشبختانه شهروندان تلاش های شهرداری در جهت عمران و آبادانی و برپایی اقدامات فرهنگی و تفریحی در جهت شادابی شهر و مردم را به خوبی می بینند  و بر همین اساس تعاملات مردم با شهرداری بیشتر از گذشته است ولی هنوز تا حد مطلوب فاصله دارد.

وی اضافه کرد: شهروندان باید این مسئله را مد نظر داشته باشند که هر چه توان مالی شهرداری در جایگاه بالاتری قرار داشته باشد، شهر و فضای شهری و موقعیت شهری بهتری را تجربه خواهند نمود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی با تاکید بر اینکه پرداخت عوارض شهرداری از سوی شهروندان و نهادها، یکی از راه های تأمین درآمد شهرداری ها برای اداره امور و توسعه شهر و موتور محرک اقتصاد شهرهاست ، از شهروندان خواست با پرداخت به موقع عوارض خود، در اجرای پروژه های عمرانی و زیبایی و طراوت شهر سهیم باشند.